Virtueel Museum Grimbergen

Bekende personen (Van der Noot, Heintje)
 

 

Heintje Van der Noot (1731-1827)

Een vooraanstaand persoon, wiens naam aan de geschiedenis van Strombeek verbonden blijft, is zeker
Hendrik Van der Noot.

Hij werd geboren te Brussel op 7 januari 1731, als oudste zoon van Niklaas Frans Van der Noot, aman van Brussel, en Jeromette Caverson. Zij woonden te Brussel op de hoek van de Nieuwstraat en de Sint-Michiels-straat.

In 1757 behaalde hij een licentie in de rechten aan de Leuvense universiteit, en werd hij advocaat bij de Raad van Brabant.

Toen de Staten van Brabant zich in 1787 tegen de hervormingen van de Oostenrijkse keizer Jozef II verzetten, vormde hij samen met Vonck en Van der Meersch een " comité van verzet ", dat in de herberg " het Pannen-huys  te Jette vergaderde ".

Wanneer in 1788 de Oostenrijkse regering tot arrestaties overging, vluchte hij naar Breda en vormde er een vrijwilligersleger. Dit leger trok in oktober 1789 over de grens te Hoogstra-:en waar Hendrik Van der Noot het "Manifest van het Brabantse volk" afkondigde.

De Oostenrijkers werden uit een groot gedeelte van het land gedreven en Van der Noot werd tot gevolmachtigd minister aangesteld. Na een jaar onafhankelijkheid werd Brussel door de Oostenrijkers heroverd en moest Van der Noot vluchten.

Na zijn nederlaag in de Brabantse Omwenteling, zijn vlucht naar Nederland en Engeland, en zijn wegvoering naar Frankrijk in 1798, vestigde hij zich te Strombeek in het buitenverblijf van zijn jongere broer Jan Baptist. Hij bewoonde het huisje met het torentje dat nu nog in de de Villegasstraat staat. Hij leefde er eenzaam en teruggestrokken. Hij liet het onlangs afgebroken kasteel Van der Noot bouwen en overleed op 97-jarige ouderdom.

Na de revolutie van 1830 liet graaf Amedé de Beaufort, bewoner van het kasteel van Boechout, voor Van der Noot een grafsteen plaatsen naast de ingang van de ouder kerk. Deze steen werd na de bouw van de huidige kerk in de kerkhofmuur ingemetseld.

In 1909 werd, als aandenken aan Heintje Van der Noot, de naam van de Driekoningenvoetweg, die langsheen het domein liep, in Van der Nootstraat veranderd. In 1981 kocht de Gemeente het domein aan om het in te richten als het "Openbaar park Van der Noot".